444 60 97 info@medicellsaglik.com.tr Kavaklı Mah. İbrahim Müteferrika Cad. No: 3 Beylikdüzü / İSTANBUL

Yrd. Doç. Dr. Ender ÖZER

Yrd. Doç. Dr. Ender ÖZER

Genel Cerrahi

Biyografi

 

Eğitimi:

  • Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi 2000/2006 – Tıp Doktoru
  • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006/2012-Genel Cerrahi Uzmanı

Çalıştığı Kurumlar: 

  • Sağlık Bakanlığı Hilvan Devlet Hastanesi 2012/2013
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD 2013/2016
  • İstanbul Elitium Tıp Merkezi 2016/Halen

 

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

Endokrin Cerrahi

Laparoskopik Cerrahi

Üst ve Alt GİS Endoskopisi

Araştırmalar ve Yayınlar:

YURTİÇİ YAYINLAR

1- Malrotasyona Bağlı Atipik Yerleşimli Bir Apandisit Vakası – Olgu Sunumu

Ender  Özer, Ahmet  Karakuşak, Ümit  Avşar, Muzaffer  Akıncı, Neslihan  Cabioğlu, Ümit  Avşar(Med Bull Haseki 2010; 48: 89-91)

 

2- Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu

Ender  Özer, İbrahim  Aydın, Ahmet  Pergel, Ahmet Fikret  Yücel, Dursun Ali  Şahin, İbrahim 

Şehitoğlu(Med  Bull Haseki 2015; 53: 85-87)

 

3- Kolorektal Kanserli 45 ve 45 Yaş Altı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Ahmet  Kocakuşak, Mustafa Anıl  Yaşar, Nurcan  Güler,  Coşkun  Görmüş, Serbülent  Aydın, Ender   

Özer, Suat   Benek, Serap  Pamak (Med Bull Haseki 2011; 49: 110-113)

 

 

4- Erken Evre Meme Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarımız

Ahmet  Karakuşak, Mustafa  Şahin, Mustafa Anıl Yaşar, Nurcan  Güler, Coşkun  Görmüş, Serbülent 

Aydın, Ender  Özer, Serap  Pamak(Med Bull Haseki 2011; 49: 69-72

 

5- Akut Batın Teşhisinde Çeşitli Parametrelerin Kontrol Grubu ile Kıyaslanması

Ahmet  Kocakuşak, Hülya Özdemir  Leylek, Mustafa Anıl Yaşar, Nurcan  Güler, Coşkun  Görmüş,

Serbülent  Aydın, Ender  Özer, Serap  Pamak(Med Bull Haseki 2011; 49: 77-83)

 

6- Gastrik Çıkım Obstrüksiyonu (DERLEME)

Dursun Ali ŞAHİN, Ender ÖZER Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2014;7(2):42-8

 

7- Kolorektal Kanser Nedeniyle Opere Ettiğimiz Hastaların Değerlendirilmesi

İbrahim AYDIN, İbrahim ŞEHİTOĞLU, Ender ÖZER, Ahmet Fikret YÜCEL, Ahmet PERGEL, Recep BEDİR, Hasan GÜÇER, Dursun Ali ŞAHİN . Kocatepe Medical Journal 16:102-109/Nisan/2015

 

8-  Superior Mezenter Arter Embolisinde Erken Tanı ve Embolektomi

İbrahim AYDIN,  Ahmet Fikret YÜCEL,  Ahmet PERGEL, Ahmet KARAKAYA,  Sabri OĞULLAR,  Dursun Ali ŞAHİN,  Ender ÖZER. Kocatepe Medical Journal 17:69-71/Nisan/2016

 

YURTDIŞI YAYINLAR

1-Effect of infliximab on acute hepatic ischemia/reperfusion injury in rats.

Yucel AF, Pergel A, Aydin I, Alacam H, Karabicak I, Kesicioglu T, Tumkaya L, Kalkan Y, Ozer E, Arslan

Z, Sehitoglu I, Sahin DA. Int J Clin Exp Med. 2015 Nov 15;8(11):21287-94. eCollection 2015.

 

2- Protective Effect of Infliximab Against Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity.

Sehitoglu I, Tumkaya L, Bedir R, Ozer E, Cure MC, Kalkan Y, Yuce S, Cure E. J Environ Pathol Toxicol

Oncol. 2015;34(2):175-82.

3The protective effect of infliximab on cisplatin-induced intestinal tissue toxicity.

Aydin I, Kalkan Y, Ozer E, Yucel AF, Pergel A, Cure E, Cure MC, Sahin DA. Eur Rev Med Pharmacol Sci.

2014;18(14):2076-83

4- Antral hyperplastic polyp: A rare cause of gastric outlet obstruction.

Aydin I, Ozer E, Rakici H, Sehitoglu I, Yucel AF, Pergel A, Sahin DA. Int J Surg Case Rep. 2014;5(6):287-

  1. doi: 10.1016/j.ijscr.2014.03.016. Epub 2014 Mar 25

 5- Gastric Necrosis due to Acute Massive Gastric Dilatation.

Aydin I, Pergel A, Yucel AF, Sahin DA, Ozer E. Case Rep Med. 2013;2013:847238. doi:

10.1155/2013/847238. Epub 2013 Jul 28.

 

6- Laparoscopic management of an isolated primary omental hydatid cyst

Ahmet Pergel, Ahmet Fikret Yucel,

Ibrahim Aydin, Dursun Ali Sahin, Hasan Gucer, Ender Ozer.  Sch J Med Case Rep 2015; 3(8):663-666

 

 

 

,

BİLDİRİLER

Yurtiçi Sözlü  Bildiriler

  • Oral yolla alınan narkotik kapsüllerde cerrahi problemler ve tedavi seçenekleri

ERTUĞRUL GAZİ ALKURT, M.CELAL KIZILKAYA, FAZİLET ERÖZGEN, ENDER ÖZER, AHMET KOCAKUŞAK, İSHAK SEFA TÜZÜN, İBRAHİM RAFET KAPLAN, HALİT ÖZGÜL. 9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, SB-65

 

2-Splenik infarkt, akut batın ve serinin prognozu

HALİT ÖZGÜL, AHMET KOCAKUŞAK, AYHAN KOÇAK, ERTUĞRUL ALKURT, MEHMET CELAL KIZILKAYA, CİHAT TATAR, ENDER ÖZER, MUZAFFER AKINCI, FAZİLET ERÖZGEN, ÖMER GÜNGÖRÜR, ZEHRA ZEYNEP YALÇIN, HÜSNÜ AYDIN, SUAT BENEK, BAHRİ ÖZER, ŞEVKİ PEDÜK.  9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, SB-69

 

3-Kanser Hastalarındaki Sürrenal Lezyonların Malign/ Benign Ayrımı: Konvasiyonel 18-F  FDG  PET/BT Parametreleri ile Toplam Lezyon Glikolizin Karşılaştırılması

Serkan Güngör,  Fuat Dede,  Osman Kupik,  Medeni Arpa,  Ahmet Hamdi Aktan,  Sertaç Asa,  Ender Özer. 28. ULUSAL Nükleer Tıp Kongresİ, 2016, SS- 019

                     

                         

Yurtiçi poster bildiriler:

1- Son on yılda intestinal obstrüksiyon nedeniyle opere ettiğimiz abdominal hernilerin irdelenmesi

ENDER ÖZER, AHMET KOCAKUŞAK, ÖMER GÜNGÖRÜR, MUZAFFER AKINCI, FAZİLET ERÖZGEN, SOYKAN ARIKAN, MEHMET CELAL KIZILKAYA, SUAT BENEK, .  9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, PB-127

 

2- Ramazan ayının peptik ulcus perforasyonu üzerine etkisi

ENDER ÖZER, AHMET KOCAKUŞAK, ÖMER GÜNGÖRÜR, MUZAFFER AKINCI, FAZİLET ERÖZGEN, SOYKAN ARIKAN, MEHMET CELAL KIZILKAYA, SUAT BENEK .  9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, PB-128

 

3- Batı dünyasında nadir bir akut batın sebebi: Soliter çekum divertikülitinde nasıl yaklaşılmalıdır?

ÖMER GÜNGÖRÜR, AHMET KOCAKUŞAK, ENDER ÖZER, MUZAFFER AKINCI, FAZİLET ERÖZGEN,

MEHMET CELAL KIZILKAYA, ADNAN HUT, SUAT BENEK . 9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, PB-129

 

4- Kolon ve rektum hastalıklarının neden olduğu obstrüksiyonlar sebebiyle son on yılda opere ettiğimiz hastaların irdelenmesi

ÖMER GÜNGÖRÜR,  AHMET KOCAKUŞAK,  ENDER ÖZER,  MUZAFFER AKINCI,  FAZİLET ERÖZGEN, MEHMET CELAL KIZILKAYA, ADNAN HUT, SUAT BENEK. . 9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, PB-130

 

5- Medikal tedaviye yanıt vermeyip opere edilen mekanik barsak obstrüksiyonlarının

nadir sebepleri

ÖMER GÜNGÖRÜR, AHMET KOCAKUŞAK, ENDER ÖZER, MUZAFFER AKINCI, FAZİLET ERÖZGEN, SOYKAN ARIKAN, MEHMET CELAL KIZILKAYA, SUAT BENEK. 9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, PB-131

 

6- Plastrone apandisitte interval appendektomi

AHMET KOCAKUŞAK2, ENDER OZER1, OMER GUNGORUR2,MUZAFFER AKINCI2, FAZİLET EROZGEN2, SOYKAN ARIKAN3, MEHMET CELAL KIZILKAYA2, SUAT BENEK2. 9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, PB-132

 

7- Acilde genel cerrah için bir kabus: Uterus bicornis ve gebelik nedeni ile intraabdominal masif kanama

AHMET KOCAKUŞAK2, SERBULENT AYDIN3, YAKUP BAYKUŞ3, RULİN DENİZ3, ENDER OZER1, OMER GUNGORUR2. . 9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, PB-133

 

8-İntraabdominal koza hastalığı ve buna bağlı malrotasyon ile internal herniasyon mekanik bağırsak obstrüksiyonunun sinsi ve beklenmedik sebebi olabilmektedir

AHMET KOCAKUŞAK1, MEHMET CELAL KIZILKAYA1, ZEHRA ZEYNEP YALCIN1, CİHAT TATAR1, ERTUĞRUL ALKURT1, ENDER OZER2, MUZAFFER AKINCI1, HUSNU AYDIN1, OMER GUNGORUR1, HALİT OZGUL1, SUAT BENEK1, BAHRİ OZER1, ŞEVKİ PEDUK1. 9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, PB-146

 

 

9- Toraksa giren yorgan iğnesinin engel olunamayan transdiafragmatik tehlikeli seyahati

AHMET KOCAKUŞAK1, HÜSNÜ AYDIN1, ERTUĞRUL ALKURT1, MEHMET CELAL KIZILKAYA1, CİHAT TATAR1, ENDER ÖZER2, MUZAFER AKINCI1, ÖMER GÜNGÖRÜR1, HALİT ÖZGÜL1, SUAT BENEK1, ZEHRA ZEYNEP YALÇIN1, BAHRİ ÖZER1, ŞEVKİ PEDÜK1. 9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, PB-204

 

10- Rektumda yabancı cisim

CİHAD TATAR1, TAMER KARŞIDAĞ1, ENDER ÖZER2. 9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, 2013, PB-249

 

11- LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ’ DE İLK DENEYİMLERİMİZ

Ender ÖZER, İbrahim AYDIN, Ahmet PERGEL, Ahmet Fikret YÜCEL, Dursun Ali ŞAHİN, Ahmet

KARAKAYA, Ercan ZENGİN. RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ

6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE, P-04

 

12- KOLOREKTAL KANSERLER: KLİNİK DENEYİMLERİMİZ

İbrahim AYDIN, Ender ÖZER, Ahmet Fikret YÜCEL, Ahmet PERGEL, Dursun Ali ŞAHiN. . RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ  6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE, P-12

 

13- LAPAROSKOPİK TOTAL EKSTRAPERİTONEAL İNGUİNAL HERNİ ONARIMI

DENEYİMLERİMİZ

Ender ÖZER, İbrahim AYDIN, Ahmet PERGEL, Ahmet Fikret YÜCEL, Dursun Ali ŞAHİN, Ercan

ZENGİN, Ahmet KARAKAYA. . RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ  6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE, P-19

 

14- LAPAROSKOPİK VENTRAL HERNİ ONARIMI DENEYİMLERİMİZ

İbrahim AYDIN, Ender ÖZER, Ahmet PERGEL, Ahmet Fikret YÜCEL, Dursun Ali ŞAHİN, Ercan

ZENGİN, Ahmet KARAKAYA. RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ  6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE, P-20

 

 

15- MULTİNODÜLER GUATR NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARDA İNSİDENTAL

TİROİD KARSİNOMU ORANLARIMIZ

İbrahim AYDIN, Ender ÖZER, Ahmet Fikret YÜCEL, Ahmet PERGEL, Ahmet KARAKAYA,

Dursun Ali ŞAHİN. . RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ  6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE, P-21

 

16- NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ: İDYOPATİK İZOLE ÇEKUM NEKROZU

Ender ÖZER, İbrahim AYDIN, Ahmet PERGEL, Ahmet Fikret YÜCEL, Dursun Ali ŞAHİN. RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ  6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE, P-22

 

17- Taşlaşmış Dışkıya Bağlı Gelişen Sterkoral Perforasyon

ENDER ÖZER, AHMET FİKRET YÜCEL, İBRAHİM AYDIN, AHMET PERGEL, AHMET KARAKAYA, DURSUN ALİ ŞAHİN.  10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 28 Ekim–1 Kasım 2015 ANTALYA, PB-68

 

18- Warfarin Toksisitesine Bağlı Gelişen Jejunal İntramural Hematom

ENDER ÖZER1, İBRAHİM AYDIN1, OĞUZHAN ÖZDEMİR2, AHMET PERGEL1, AHMET FİKRET YÜCEL1, ERCAN ZENGİN1, DURSUN ALİ ŞAHİN1. 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 28 Ekim–1 Kasım 2015 ANTALYA, PB-69

 

19- Ağır Fiziksel Aktiviteye Bağlı Gelişen Rektus Kılıf Hematomu

ENDER ÖZER1, İBRAHİM AYDIN1, NURGÜL ORHAN METİN2, AHMET FİKRET YÜCEL1, AHMET PERGEL1, AHMET KARAKAYA1, DURSUN ALİ ŞAHİN1. . 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 28 Ekim–1 Kasım 2015 ANTALYA, PB-70

 

20- Abdominopelvik Apselerin Perkütan Drenajı: 11 Olguluk Sonuçlarımız

ENDER ÖZER1, AHMET FİKRET YÜCEL1, İBRAHİM AYDIN1, AHMET PERGEL1, AHMET KARAKAYA1, OĞUZHAN ÖZDEMİR2, DURSUN ALİ ŞAHİN1. 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 28 Ekim–1 Kasım 2015 ANTALYA, PB-76

 

 

 

 

21- İleal Polibe Bağlı Gelişen İleo-İleal İntusepsiyon

ENDER ÖZER1, AHMET FİKRET YÜCEL1, İBRAHİM AYDIN1, YAVUZ METİN2, AHMET PERGEL1, MEHMET TARIK BARAN1, DURSUN ALİ ŞAHİN1. . 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 28 Ekim–1 Kasım 2015 ANTALYA, PB-163.

 

22- PRİMER APENDAJİTİS EPİPLOİKA

Ender Özer, İbrahim Aydın, Dursun Ali Şahin, Ahmet Pergel, Ahmet Fikret Yücel.  19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,2014, ANTALYA, PS-0096

 

23-TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ (İİAB) SONUÇLARI İLE AMELİYAT SONRASI PATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İbrahim Aydın, Ender Özer, Ahmet Fikret Yücel, Ahmet Pergel, Ahmet Karakaya, Dursun Ali Şahin. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,2014, ANTALYA, PS-0263

 

24- BİLETERAL TOTAL TİROİDEKTOMİLİ HASTALARIMIZDA MALİGNİTE ORANLARIMIZ

İbrahim Aydın, Ender Özer, Ahmet Fikret Yücel, Ahmet Pergel, Ahmet Karakaya, Dursun Ali Şahin. . 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,2014, ANTALYA, PS-0264

 

25- LAPAROSKOPİK PARASTOMAL HERNİ ONARIMI

Ender Özer, İbrahim Aydın, Dursun Ali Şahin, Ahmet Fikret Yücel, Ahmet Pergel. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,2014, ANTALYA, PS-0384

 

26- ETRANGULE SPİEGEL HERNİSİ

Ender Özer, İbrahim Aydın, Ahmet Karakaya, Ercan Zengin, Ahmet Pergel. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,2014, ANTALYA, PS-0399

 

27- KOLOREKTAL KANSER NEDENİYLE OPERE ETTİĞİMİZ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim Aydın1, İbrahim Şehitoğlu2, Ender Özer1, Ahmet Fikret Yücel1, Ahmet Pergel1, Recep Bedir2, Hasan Güçer2, Dursun Ali Şahin1. . 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,2014, ANTALYA, PS-0467

 

 

28-İZOLE OMENTAL HİDATİK KİSTİN LAPOROSKOPİK TEDAVİSİ

Ahmet Pergel1, Ahmet Fikret Yücel1, İbrahim Aydın1, Dursun Ali Şahin1, Hasan Güçer2, Ender Özer1. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,2014, ANTALYA, PS-0535

 

29- ERKEK HASTADA MEME BAŞI KAYNAKLI LEİOMYOMA

Ender Özer1, Recep Bedir2, İbrahim Aydın1, Ahmet Fikret Yücel1, Dursun Ali Şahin1. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,2014, ANTALYA, PS-0887

 

30- NADİR BİR CERRAHİ KOMPLİKASYON: İNSİZYONEL ENDOMETRİOZİS

İbrahim Aydın1, Ender Özer1, Ahmet Pergel1, Ahmet Fikret Yücel1, İbrahim Şehitoğlu2, Dursun Ali Şahin1. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,2014, ANTALYA, PS-1071

 

31- WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN İNTESTİNAL İNTRAMURAL HEMATOM

İbrahim Aydın, Ender Özer, Ahmet Fikret Yücel, Ahmet Pergel, Dursun Ali Şahin. . 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ,2014, ANTALYA, PS-107

 

 

 

KİTAP  BÖLÜM ÇEVİRİSİ

‘SAGES FITIK ONARIMI EL KİTABI’ , Bölüm 51 Jinekolojik İşlemlerde Fıtık ve Yama